Vyšetrenia

Gynekologické vyšetrenie pre rôzne gynekologické problémy

Gynekologické vyšetrenie so zameraním na onkologické ochorenia:
Pred rakovinové postihnutie krčka maternice – dysplázie
Karcinóm krčka maternice
Karcinóm tela maternice
Nádory vaječníkov
Nádory vonkajších pohlavných orgánov
Kolposkopické vyšetrenie – expertná kolposkopia
Konzultácie v oblasti gynekologických onkologických ochorení

 • konzultácie pred zahájením onkologickej liečby (plánovanie onkologickej liečby)
 • konzultácie po ukončení onkologickej liečby
 • konzultácie o riešení abnormálnych cytologických nálezov
 • konzultácie o riešení pred rakovinových stavov na krčku maternice – dysplázií
 • konzultácie o infekcii ľudským papiloma vírusom – HPV – human papilloma virus
 • konzultácie o očkovaní proti ľudskému papiloma vírusu

Vykonanie operačnej liečby nezhubných a zhubných gynekologických nádorov na špecializovanom onkologickom pracovisku – Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

vysetrenia

Záruka individuálneho prístupu

Ambulancia je vybavená špičkovými prístrojmi.

Profil

MUDr. Ladislav Masák, CSc. má 5 ročnú prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a 35 ročnú prax na špecializovanom onkologickom pracovisku Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, kde v súčasnosti pracuje v pozícii prednostu kliniky gynekologickej onkológie SZU (Slovenská zdravotnícka univerzita) a OÚSA (Onkologický ústav sv. Alžbety).

Vzdelanie

 • 1979 – ukončenie štúdia na LFUK Bratislava
 • 1983 – atestácia gynekológia a pôrodníctvo I. stupeň
 • 1989 – atestácia gynekológia a pôrodníctvo II. Stupeň
 • 1994 – atestácia klinická onkológia
 • 1998 – obhajoba dizertačnej práce
 • 2006 – subšpecializácia onkológia v gynekológii

Publikačná a prednášková činnosť

Spoluautor učebníc:

 • ONKOLÓGIA vydanej Slovenskou akadémiou vied v roku 2003
 • ONKOGYNEKOLOGIE vydanej GRADA v roku 2009
 • NÁDOROVÉ MARKERY vydanej v roku 2014.

Autor viac ako 50 článkov v odborných medicínskych časopisoch
Autor viac ako 110 odborných prednášok najmä na domácich ale i zahraničných konferenciách

Člen odborných spoločností:

 • Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a ich sekcii:
  a) sekcia Gynekológia v onkológii
  b) sekcia Cervikálna patológia a kolposkopia
 • ESGO – European Society of Gynaecological Oncology
 • IGCS – International Gynecologic Cancer Society
 • Člen redakčnej rady časopisu ONKOLÓGIA

Štúdijné pobyty v zahraničí

 • 1993 Veston Park Hospital, Sheffield, Veľká Británia
 • 1994 Organizácia zdravotníctva v USA
 • 2007 Mayo Clinic, Rochester, Illinois, USA

Účasť na zahraničných kongresoch

Účasť na viac ako 35 kongresoch celosvetového a celoeurópskeho charakteru.

Viac ako 3O rokov praxe v liečbe gynekologických nádorov.
MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Kontakt

MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Súkromná gynekologická ambulancia
Gercenova 8/E (vchod do ambulancie MUDr. Oros)
851 01 Bratislava – Petržalka
IČO: 42364191

Ordinačné hodiny: každý štvrtok od 15,30 hod do 20,00 hod.
Objednávanie pacientok: 0901/74 77 74 (v pracovných dňoch 17:00 – 20:00 hod)

Nie som v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Cenník vyšetrení je vystavený v ambulancii. Ceny vyšetrení sa pohybujú od 30 do 80 Eur.

vchod